Angående alla tidningsartiklar som finns ute nu om bambu och bambu produkter vill vi gärna klargöra följande.

Det har framkommit att vissa bambumärken falskt marknadsför sig som 100% bambu och nedbrytbara, samt att man hittat märken på marknaden som inte lever upp till standarden när det kommer till hur höga halter av melamin som släpps ut i livsmedlet.

 

 

Vi på Cink följer alla riktlinjer som finns och våra produkter är testade ett flertal gånger av oberoende instanser för att försäkra oss om att vi inte överskrider halterna som är godkända i Sverige.

Alla våra produkter har testats i enlighet med förordning (EG) nr 1935/2004 och för U.S. Food and Drug Administration (FDA).

 

 

I artiklarna belyser man att det är när man serverar varm mat och dryck över 70 grader under en längre tid som vissa bambu produkter har visat sig släppa ut högre halter av formaldehyd och melamin.

Vi har testat våra produkter enligt standard, som är exponering av 70 grader värme i 2 timmar. Detta täcker även kontakt vid 100 grader i upp till 15 minuter och är därför även det test man använder för att kontrollera att kaffekopparna i bambu inte läcker ut otillåtna halter av melamin och formaldehyd. Cinks produkter har blivit godkända i samtliga tester.

 

 

Förtydligande gällande melamin och formaldehyd


 

Melaminplast innehåller alltid formaldehyd. Detta är en komponent som behövs för att producera melaminplast. Det som är viktigt  att avgöra är hur mycket formaldehyd produkten innehåller och hur mycket av ämnet som läcker ut i maten.

 

Formaldehyd förekommer också naturligt i de flesta levande saker och är en viktig del av vår ekologi. Vi får formaldehyd dagligen via kosten, ett äpple innehåller till exempel 6,3-22,3 mg / kg.

Cinks bambuprodukter har ett resultat som ligger långt under gränsen för vad som är tillåtet.

Vårt resultat är 4 mg / kg mat, alltså mindre än vad ett äpple kan innehålla. Detta kan jämföras med den standard som utvecklats för Europa som anger att högst 15 mg / kg mat är tillåten.

 

 

 

Tveka inte att höra av dig till info@cinkshop.com om du har några fler frågor.